Preview Mode Links will not work in preview mode

Tak mamy!


Dec 14, 2022

Jej drogę do zostania mamą śledziła cała Polska. "A nie była to łatwa droga" - mówi nam Małgorzata Kożuchowska. Rozmawiamy o in-vitro i naprotechnologii, ale też o śmierci Hanki w kartonach i o równych płacach wśród aktorów. Ale przede wszystkim rozmawiamy z gwiazdą o jej walce o niezależność. Gwarantujemy, takiej Kożuchowskiej nie znacie!