Preview Mode Links will not work in preview mode

Tak mamy!


Apr 4, 2022

Gdy miała 20 lat, musiała opuścić Kijów. "Przyjechałam do Polski i byłam nikim" - mówi. Teraz wspiera ukraińskich uchodźców. Najbardziej porusza ją los dzieci. Sama niedawno została matką, a jej późna ciąża była sensacją.